معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر

معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر

برگزاری نشست معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر

نشست معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر (شهید رجایی) با حضور آقای دکتر نعمت الله فاضلی، نویسنده کتاب برگزار می‌شود.

– زمان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
– ساعت ۱۲:۳۰
– نشانی: تهران، لویزان، خیابان شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سالن طهرانی مقدم

 

پوستر نشست معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر

پوستر نشست معرفی و نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر

 

این نشست با حضور خانم دکتر زهرا نیک نام (دانشیار دانشگاه خوارزمی)، آقای دکتر جمشید جراره (مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، آقای دکتر محمد جوادی‌پور (دانشیار دانشگاه تهران)، آقای دکتر علیرضا صادقی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) و آقای دکتر علیرضا عصاره (استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) برگزار می‌شود.

دبیر نشست، خانم دکتر مریم بنی عامریان (مدرس دانشگاه) هستند.

:: گزارش این نشست را در لینک زیر بخوانید:

گزارش نشست نقد کتاب مسئله مدرسه در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

:: خرید اینترنتی کتاب مسئله مدرسه بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران