هوش ناب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران (۱۴۰۱)

هوش ناب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران (۱۴۰۱)

حضور هوش ناب در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران (۱۴۰۱)

ツ انتشارات هوش ناب در نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور دارد.

تاریخ: ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت
ساعت بازدید: ۲۴ ساعته

کتاب‌ها را می‌توانید با ۱۰٪ تخفیف از وب‌سایت نمایشگاه به آدرس book.icfi.ir تهیه نمایید.

توضیح: هوش ناب در بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب حضور ندارد.