سرگرمی :: سرگرمی شماره ۳: دقیق و با حوصله بشمارید

سرگرمی :: سرگرمی شماره ۳: دقیق و با حوصله بشمارید

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۳

تعدادی مکعب می‌بینی که بر روی هم قرار گرفته اند. با دانستن این موضوع که هیچ مکعبی از دید شما پنهان نیست، آیا می‌توانید تعداد دقیق این مکعب‌ها را مشخص کنید؟

 

 

پاسخ این سرگرمیِ معمایی، به زودی منتشر می‌شود…