سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۱: معمای چرخش

سرگرمی :: سرگرمی شماره ۱۱: معمای چرخش

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۱۱

  • مناسب برای: ۵ سال و بالاتر
  • درجه دشواری سرگرمی/معما: نسبتاً آسان
  • عملکرد: تقویت قوای دقت و تمرکز؛ 

برای دوستداران خطاهای دیداری ادراکی: برای لحظاتی به مرکز این شکل نگاه کنید. آیا احیاناً متوجه تغییری در شکل می‌شوید؟ اگر اینطور است بگویید چه می‌بینید؟