طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۶: تاس‌های ابهام آمیز

طنز و سرگرمی :: سرگرمی شماره ۶: تاس‌های ابهام آمیز

از مجموعه سرگرمی‌های هوش ناب | سرگرمی شماره ۶

به این تصویر نگاه کنید. چی می‌بینید؟ تعدادی تاس؟ اما واقعا چند تاس در این شکل وجود دارد؟ توجه شما را به زاویه تاس‌ها جلب می‌کنیم.

 

 

پاسخ این معما، به زودی منتشر می‌شود…