نقد و بررسی کتاب شهامت تدریس به مناسبت روز معلم

نقد و بررسی کتاب شهامت تدریس به مناسبت روز معلم

نقد و بررسی کتاب شهامت تدریس؛ سفر به دنیای درون معلم

🔸با حضور
عظیمه خاکباز؛ عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
زهرا نیک نام؛ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

🔸دبیر نشست: وحیده مذنبی؛ عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

🔸تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۲، از ساعت ۱۴ تا ۱۶

🔸مکان: تهران، خیابان مفتح، نرسیده به انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین، سالن جلسات (روبه روی سالن ۱۷ شهریور)

شرکت برای کلیه علاقه مندان آزاد است.