ویدئوهای آموزشی مجموعه کتاب‌های ساعت شنی ۱

ویدئوهای آموزشی مجموعه کتاب‌های ساعت شنی ۱

مجموعه کتاب‌های ساعت شنی ۱، شامل تعداد زیادی معماهای جذاب و جدید ریاضی‌منطقی است که در قالب سه «خوشه» و یک کتاب پاسخ‌ در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.

• این مجموعه، علاوه بر اینکه منابع کمک‌آموزشی مناسبی برای پرورش هوشِ ریاضی‌منطقی دانش‌آموزان است، به کسب مهارت‌های شناخت، واکاوی و حل مسئله نیز کمک شایانی می‌کند.

• برای حل معماهای این مجموعه، دانشِ زیادی از ریاضیات لازم نیست؛ این معماها، تمرین‌ بسیار خوبی برای تقویت قوای استدلال و تفکر منطقی، پرورش ادراک دیداری-فضایی و تقویت نگاه چندجانبۀ به مسئله هستند.

در اینجا ویدئوهای آموزشی مربوط به کتاب‌های کار و تمرین ساعت شنی ۱ (معماهای آموزشیِ ریاضی منطقی) در دسترس شما مخاطبان عزیز قرار دارد:

ویدئوی آموزشی معمای نادوز
یک زمین بازی ۶×۶ داریم که باید با استفاده از دو علامت x و o آن را پر کنیم. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای نادوز آشنا شوید:

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی نادوز

.
ویدئوی آموزشی معمای تک ستاره‌ها
در بخشی از آسمان به ابعاد ۸×۸، تعدادی صورت فلکی داریم که باید در هر کدام از آنها – با رعایت شرایطی خاص – یک ستاره رصد کنیم. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای تک ستاره‌ها آشنا شوید:

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی تک ستاره‌ها

.
ویدئوی آموزشی معمای مرکز کهکشان
در بخش‌هایی از آسمان تعدادی کهکشان وجود دارند که نسبت به مرکزشان متقارن هستند. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای مرکز کهکشان آشنا شوید:

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی مرکز کهکشان

.
ویدئوی آموزشی معمای کشتی پنهان
کشتی‌هایی در نقاط مختلفی از دریا قرار دارند، اما همه یا بخشی از آنها، از دیدِ ما پنهان شده‌اند. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای کشتی پنهان آشنا شوید:

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی کشتی پنهان

.
ویدئوی آموزشی معمای اعداد همسایه
جدولی از اعداد داریم که هر خانۀ آن یک ایستگاه است و هر کدام از اعداد از ۱ تا عدد پایانی، باید در ایستگاه خاصی پیاده شوند. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای اعداد همسایه آشنا شوید.

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی اعداد همسایه

.
ویدئوی آموزشی معمای زنجیره (استریمکو)
در معماهای زنجیره با تعدادی دایره مواجه می‌شویم که متناسب با اندازۀ جدول، به هم متصل هستند و باید با اعداد مناسب پُر شوند. توضیحات کامل را در ویدئوی زیر ببینید و با نحوه حل معمای زنجیره آشنا شوید:

در صورتی که در مشاهده این ویدئو مشکلی دارید می‌توانید آن را از کانال یوتیوب هوش ناب مشاهده کنید: مشاهده ویدئوی معماهای زنجیره