برگزاری سومین کارگاه بازی ریاضی معما با حمایت هوش ناب

برگزاری سومین کارگاه بازی ریاضی معما با حمایت هوش ناب

سومین کارگاه بازی ریاضی معما برگزار شد.

سومین کارگاه بازی ریاضی معما، خانه ریاضیات شهرستان خمین پنج شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با همکاری انتشارات هوش ناب در سال بین‌المللی علوم پایه برای پیشرفت پایدار با مدرس سرکار خانم محبوبه ضرغامی برای دانش آموزان و اولیاء پایه چهارم ابتدایی در دو نوبت برگزار گردید.

 

کتابهای معمای چارگوش و سری کتاب‌های ساعت شنی (معماهای آموزشی ریاضی منطقی) در این کارگاه ارائه گردید و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.